Bogatić

Opština Bogatić, predstavlja jedinstvenu celinu sa mačvanskom ravnicom. Prostire se između Drine i Save, u severozapadnom delu ravnice. Prema tome istorija opštine se može poistovetiti sa istorijom Mačve. Ona pripada opštini Bijeljina (Republika Srpska), tako da se Drina ne može smatrati zapadnom granicom Opštine.


Kulturni život u opštini Bogatić je izuzetan, zahvaljujući višedecenijskom organizovanom radu. Kulturnom aktivnošću na području opštine bavi se, kao jedina ustanova te vrste, Kulturno - obrazovni centar u Bogatiću. U njegovom sastavu su Narodna biblioteka, pozorište „Janko Veselinović“, dom kulture i etno - park.

Na području opštine pod zaštitu države stavljeno je više spomenika kulture. Crkva Rođenja Bogorodice u Bogatiću koja je završena 1856. godine, ima ikonostas pod zaštitom države koji je izradio poznati srpski slikar Steva Teodorović. Zgrada skupštine opštine sagrađena je u stilu panonske secesije 1934. godine.

U opštini Bogatić organizuju se dve značajne kulturno - turističke manifestacije u toku leta: „Izažanjac“ posvećen završetku žetve i „Hajdučke večeri“. Tradicionalna manifestacija „Hajdučke večeri“ održava se od 1966. g. u Crnoj Bari na Drini i njegov najinteresantniji deo je momačko nadmetanje za izbor harambaše.