Ribarska banja

Jedna od najstarijih banja u Srbiji, Ribarska banja, smeštena je na severnim obroncima planine Veliki Jastrebac, na nadmorskoj visini od 540 metara. S obzirom da se nalazi u centralnom delu Srbije, lako je dostupna iz svih krajeva države. Okružena šumskom vegetacijom i zbog relativno visoke nadmorske visine, banja ima subplaninsku klimu.


Spada među 6 prvih srpskih banja obnovljenih za vreme vladavine kneza Miloša, 1883. godine. Postoji predanje kako su i sami Nemanjići posećivali termalne izvore u okolini današnje banje. Turci su u 16. veku izgradili hamam (tursko kupatilo), koji je do danas očuvan. Međutim, prve hemijske analize uradio je baron Herder 1835. godine. Kasnije između 1888 - 1900. rađene su još neke analize gde je voda okarakterisana kao sumporovita homeoterma sa osobinama slabih alkalnosaliničnih voda.

Banja ima 6 izvora mineralne vode čija se temperatura kreće od 25° do 42°C, te spadaju u homeoterme i hipoterme.

Medicinske indikacije:

  • Svi oblici reumatizma
  • Deformacije kičmenog stuba
  • Kontrakture zglobova
  • Stanja posle koštanih preloma i operacija na kostima
  • Posttraumatska i postoperativna pareza i pareze nerava
  • Hemiplegije
  • Hemipareze.

Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju ’’Ribarska banja“, koja pruža raznovrsne medicinske usluge: osteodenzitometrija, elektroterapija, ultrazvučna terapija, magnetoterapija, fototerapija, radna terapija, kineziterapija, termoterapija i hidroterapija.

Do banje se može doći autoputem Beograd – Niš, a zatim se odvojiti i nastaviti preko Kruševca. Od Kruševca, banja je udaljena 34 km, od Aleksinca isto toliko. U neposrednoj blizini banje nalazi se grad Kruševac, manastir Naupara i Veluće, a ljubitelji prirode mogu da uživaju u šetnji po stazama Jastrepca.