Manastir Naupare

Manastir Naupare se nalazi u istoimenom selu u opštini Kruševac. Posvećen je Rođenju Presvete Bogorodice.


Crkva je sagrađena osamdesetih godina XIV veka prvobitno kao pridvorna vlastelinska crkva da bi kasnije bila pretvorena u manastir. Prema jednoj verziji, ktitori manastira su monah Dorotej i njegov sin Danilo, a prema drugoj kneza Lazar i njegov sin Stefan Lazarević.

Crkva je građena u moravskom stilu i ima osnovu trikonhosa, sažetog tipa, sa kupolom nad naosom i kulom zvonarom nad narteksom. Gornji deo fasade ukrašen je kamenom dekorativnom plastikom, na kojoj se ističe kamena rozeta na zapadnoj strani. Unutrašnjost je živopisana u XIV i XV veku, a freske su danas delimično očuvane.

Osmanlije su 1454. godine srušile manastir sa crkvom, koja je obnovljena tek 1835. godine u vreme kneza Miloša Obrenovića. Manastirski konak sagrađen je 1990. godine. Radovi na konzervaciji i restauraciji okončani su 1995. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar