Manastir Veluće

Manastir Veluće se nalazi kod naselja Veluće u opštini Trstenik. Posvećen je Vavedenju Presvete Bogorodice.


Smatra se da je podignut oko 1377. godine od strane nepoznate vlastelinske porodice, čiji su članovi predstavljeni u ktitorskoj kompoziciji u naosu i priprati hrama. Narodna tradicija ipak smatra je manastir podigla ćerka kneza Lazara Mara. Crkva je sagrađena u moravskom stilu, a od materijala su korišćeni kamen peščar i opeka. Ima oblik sažetog trikonhosa sa apsidama, kupolu i pripratu. Unutrašnjost hrama je živopisana pre 1389. godine. U dvorištu su smešteni manastirski objekti.

Manastir Veluće je obnovljen za vreme kneza Miloša Obrenović, zatim sedamdesetih godina XX veka, a 2006. godine izvedena su arheološka istraživanja i sanacija krova.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar