Radan

Planina Radan nalazi se u južnoj Srbiji, pripada južnom Pomoravlju u širem smislu. Obuhvata delove gornjih delova slivova Toplice, Puste reke i Jablanice. U sastavu Radana se nalaze i masivi: Majdan, Sokolovica i Arbanaške planine. Najviši vrh je Šopot (1.409 m), a prostire se na površini od 466 km². Godine 2017. doneta je uredba o zaštiti jednog dela planine kao Parka prirode površine 41.312,66 ha.


Planina Radan nalazi se na mestu gde se Dinaridi spajaju sa Rodopima (Rodopska ili Srpsko-makedonska masa), što je od značaja za raznovrsnost njenog reljefa, složenost geološkog sastava i tektonskih odnosa.

Najznačajniji lokalitet koji se nalazi jugozapadno od Lebana je Caričin grad (Justiniana Prima - VI vek). Car Justinian je ovaj grad počeo da gradi kao administrativno-upravno i crkveno sedište ranovizantijskog Balkana. Način izgradnje, funkcionalnost prostorne namene i podni mozaici rezultat su spoja helenističke i ranovizantijske umetnosti.

Radan danas pruža povod za druženje u prirodi, pešačenje, biciklizam. Pre nego što krenete u šetnju do vrhova posetite edukativnu stazu na Radanu namenjenu prevashodno deci školskog uzrasta. Blizu Radana se nalazi Sijarinska banja, a kada ste na Radanu možete uživati u Prolom banji u ugodnom hotelu ili na planini u nekom planinskom domaćinstvu.