Pusta reka

Pritoka Južne Morave, Pusta reka, nastaje spajanjem više rečica i potoka koji izviru na planini Radan. Duga je 71 km, sa slivom površine 569 km². U gornjem toku teče kroz užu dolinu, duboku 150 m.


Nizvodnije, kod sela Dragovca dolina se širi i prolazi kroz Leskovačku kotlinu. U ovom delu  korito je dosta plitko pa često dolazi do izlivanja i plavljenja okolnih površina. U Južnu Moravu se uliva nizvodno od Pukovca.

U celini, sliv je siromašan vodom. Tokom leta reka obično presušuje, dok tokom kišnog perioda nivo vode zna da se višestruko poveća. Među pritokama najduža je Kamenička reka (22 km).