Put vina Knjaževac

Knjaževački rejon se pruža oko gornjeg toka reke Timok, u neposrednoj blizini grada Knjaževca. Arheološkim iskopavanjima koja su vršena na lokalitetu rimskog grada Timacum Minus (I vek) pronađeni su dokazi koji ukazuju da se vinova loza ovde gajila još u doba Rimljana.


Sa ovog kasnoantičkog lokaliteta je iskopan i kip Dionisa, bog vina starih Rimljana. Pronađeni su i nadgrobni spomenici na kojima je uklesana vinova loza. U selu Ravna nalazi se Arheo-etno park u kome su izloženi ovi spomenici i gde je formiran Muzej vina.

Prema istorijskim podacima, najstariji vinogradi nalazili su se na Džervinovom brdu iznad Knjaževca. To su bili vinogradi zasađeni uglavnom plovdinom i prokupcem. Godine 1927. u Knjaževcu je osnovana i Vinarsko zemljoradnička zadruga, koja je 1960. prerasla u Podrum Džervin koji je bio okosnica razvoja vinarstva u Knjaževcu. Umereno kontinentalna klima koja vlada u ovoj oblasti u kombinaciji sa zemljištem (aluvijalni nanosi, jezerski sedimenti i tlo koje se razvilo na eruptivnim stenama i krečnjaku) pogoduje gajenju vinove loze, te stoga i ne treba da čudi što u ovom kraju sve veći broj ljudi se odlučuje da se bavi vinogradarstvom.

Od autohtonih sorti najviše se gaji crni burgundac, prokupac, plovdina, smederevka i italijanski rizling.  

Šta videti?

Zavičajni muzej

Iskopine starog rimskog grada Timacum Minus

Muzej vinogradarstva i vinarstva

Manastir Svete Trojice

Dolina potoka Bigar

Tupižnička ledenica

Tupižnica