Tupižnička ledenica

Tupižnička ledenica predstavlja krašku jamu koja se nalazi na planini Tupižnici. To je kraška jama koja predstavlja redak tip ledenice u krasu Karpato-balkanskih planina. Nalazi se na teritoriji sela Konjež u opštini Knjaževac.


Predstavlja relativno plitku jamu, čija dubina iznosi 26 m i površina 1,23 ha. Okolina u kojoj se nalazi ova kraška jama prekrivena je bukovim šumama, dok je ulaz oko pećine obrastao jorgovanom. U ledenici vladaju niske temperature pa je i vegetacija prilagođena tim uslovima. Na dubini od oko 10 m raste nekoliko vrsta skiofita: Actaea spicata, Oxalis acetosella… dok je na većim dubinama prisutno nekoliko vrsta mahovina poput jetrenjače (Marchantia polymorpha).

Ovaj spomenik prirode svrstan je u 1. kategoriju zaštićenog područja od nacionalnog, odnosno izuzeznog značaja, radi očuvanja geoloških, geomorfoloških, hidrografskih, hidrogeografskih i bioloških vrednosti tunelskog pećinskog sistema i kraške jame. Ulazak u ledenicu radi naučnih istraživanja bez pismene saglasnosti i pratnje upravljača je zabranjen.