Pećina Mala Bezdan

Spomenik prirode pećina Mala Bezdan nalazi se u centralnom delu Srbije, kod Gornjeg Milanovca, na razvođu slivova Ljiga i Dičine. Ukupna dužina pećine je 270 m, a glavni kanal pruža se na pravcu sever - severoistok u dužini od 95 m.


U pojedinim delovima je ispunjena pećinskim ukrasima u vidu brojnih stalaktita, stalagmita, saliva i draperija. Pećina je od 1981. zaštićena kao spomenik prirode godine. Predstavlja najveći speleološki objekat na Rajcu. Njena udaljenost od Beograda je 120 km.