Ljig

Reka Ljig protiče kroz centralne delove Srbije u dužini od 48,9 km. Jedna je od najdužih pritoka reke Kolubare, u koju se uliva kod Lajkovca. Izvorište reke predstavlja kraško vrelo u selu Ba koje pripada opštini Ljig, na planini Suvobor


Sa planine se spušta još nekoliko potoka i rečica koje se slivaju u reku. Najznačajnije pritoke su reke Marica, Slavkovačka reka, potoci Žeravac i Godevac, reka Kačer kao i veći broj manjih potoka koji tokom leta znaju da presuše. U dolini reke, u sastavu grada nalazi se istoimena banja Ljig sa izvorima termalne vode od oko 32°C.