Kolubara

Kolubara nastaje spajanjem Obnice i Jablanice u blizini Valjeva. Dužina njenog toka je oko 123 km. Postoje razne priče o nastanku imena reke, a jedna od njih je da je ime dobila po Kukul-bari tj po močvarama sela. 


Kod Obrenovca se uliva u Savu. Pri naglom otopljavanju snega u toku proleća nivo reke se povećava pa često plavi okolna područja i izaziva poplave.