Obnica

Obnica izvire na padinama planine Medvenik. Duga je oko 27 km. Zajedno sa Jablanicom, nedaleko od Valjeva, gradi reku Kolubaru koja se dalje uliva u Savu i zajedno sa Dunavom pripada slivu Crnog mora. 


Prema nekim autorima, ime reke potiče iz keltskog jezika - Abona, što znači reka. Korita Obnice, Jablanice i Kolubare u prošlosti često su pravila probleme meštanima okolnih sela i grada Valjeva jer je često dolazilo do izlivanja vode i poplava. Zahvaljujući donaciji Svetske banke 2014. godine počeli su radovi na rekonstrukciji korita ovih reka kako bi se poboljšala zaštita od njihovog izlivanja tokom perioda stvaranja bujica.