Novopazarska banja

Novopazarska banja leži u podnožju planine Rogozne i Golije, na 505 m nadmorske visine. Smeštena je u blizini Novog Pazara, na prostoru jugozapadne Srbije. S obzirom na nadmorsku visinu, banja ima odlike klimatskog lečilišta. Klima je veoma prijatna, sa malo padavina, a jakih vetrova skoro da nema jer je šumska vegetacija štiti.


Razvoj banje seže još od perioda vladavine Nemanjića. Tada se nalazila u blizini grada Rasa, središta srednjovekovne Srbije. Sa dolaskom Turaka, banja polako gubi na značaju. Međutim, Turci su uvideli blagodeti lekovitih izvora i oko njih počeli da izgrađuju razne objekte i hamame (turska kupatila). Krajem 18. veka izgrađeno je novo kupatilo, ali značajniji razvoj počinje nakon Drugog svetskog rata, kada je podignut stacionar i Zavod za lečenje i rehabilitaciju obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti.

Novopazarska Banja ima desetak izvora termomineralnih voda čija se temperatura kreće od 12° do 52°C. Spadaju u kategoriju sumporovito-kiselih hipotermi i hipertermi.

Medicinske indikacije:

  • Neuromišićne bolesti
  • Reumatska oboljenja i išijas
  • Sportske i druge povrede
  • Stanja posle moždanog udara
  • Kožne bolesti
  • Ginekološke bolesti.

Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za lečenje mišićnih i neuromišićnih bolesti „Novopazarska banja“, u kojoj se nalaze najmoderniji aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji.

Do banje se stiže magistralnim putem Beograd - Novi Pazar - Jadransko more. Od Novog Pazara udaljena je svega 3 km, Raške 21 km, Kraljeva 102 km i Beograda 280 km. U njenoj okolini nalazi se veliki broj kulturno-istorijskih spomenika: Stari Ras sa Sopoćanima, Petrova crkva, Đurđevi Stupovi, stari grad Jeleč. Rezervat biosfere Golija i planina Rogozna  pogodni su za izlete, lov i ribolov.