Narodni muzej u Nišu

Muzej u Nišu osnovan je 1933. godine. Tokom ratova više puta je oštećen. Nalazi se u zdanju sagrađenom 1984. godine ali za svoje potrebe koristi još desetak objekata, većinom proglašenih za kulturna dobra.  


Grad Niš bio je važno mesto ovog dela Evrope i svedok burnih istorijskih događaja. Njegove četiri muzejske zbirke (arheološka, etnografska, istorijska i umetnička) sa oko 50 000 eksponata svedoče o periodu praistorije, rimskom i Konstantinovom Naisu te lokalitetu Medijana, vizantijskom i srpskom srednjem veku, otomanskoj vladavini i stvaranju srpske novovekovne države, narodnim običajima i svakodnevnom životu Ponišavlja, kulturi, književnosti i umetnosti. Takođe, u sastavu muzeja nalaze se i Galerija, Sinagoga, Logor Crveni krst, arheološki lokalitet Medijana i Ćele-kula.

 

Adresa: Generala Milojka Lešjanina br. 14, 18000 Niš

Tel: 018/513 430, 246 622

Fax: 018/246 622

E-mail: [email protected]

http://narodnimuzejnis.rs