Medijana

Današnje arheološko nalazište Medijana, u blizini grada Niša, nastalo je u IV veku nove ere, za vreme vladavine cara Konstantina. Prvobitno kao poljoprivredno gazdinstvo, da bi vremenom prerasla u predgrađe samog antičkog grada Naisusa. 


Medijana se prostirala na površini od oko 40 hektara a centralni prostor obuhvatala je carska vila koja je imala 6000 m². Sama vila i prostor oko nje ukrašeni su brojnim skulpturama, mozaicima, freskama i arhitektonskom plastikom. Konstantinova vila je prostor koji je danas najviše istražen na čitavom lokalitetu. Pored nje, postoje i luksuzne vile, verski objekti, terme, žitnica, vodotoranj i druge zgrade.

Krajem istog veka Medijana strada u velikom požaru, a skoro potupuno biva uništena tokom varvarskih napada. Veliki deo Medijane nalazi se zatrpan ispod prilično plitkog nivoa zemlje. Iskopavanja su počela šezdesetih godina XX veka i traju i danas. Jedan deo predmeta može se videti u zgradi Muzeja koji je podignut na jednom prostoru vile, kao i u Arheološkoj sali Narodnog muzeja u Nišu.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar