Mataruška banja

Mataruška banja je smeštena u centralnom delu Srbije na teritoriji grada Kraljeva. Smeštena je na obroncima planina Stolovi i Čemerno, na 215 m nadmorske visine. Mineralna voda je otkrivena krajem 19. veka. Tačnije usled velikih poplava 1898. godine reka Ibar je promenila tok i napravila novo korito. Na tom mestu pojavila se topla voda koja je mirisala na sumpor. Kasnije je poslata na analizu i ubrzo je potvrđeno da je bogata sumporom. Odmah se krenulo sa eksploatacijom lekovite vode, ali intezivniji razvoj Mataruške banje počinje tek između dva svetska rata, da bi 1951. godine bilo otvoreno zimsko kupatilo što omogućava rad i tokom zime. 


Na ovom području zastupljena je umereno-kontinentalna klima. Leti su temperature niže nego u gradu jer je okružena šumskom vegetacijom što pozitivno utiče na organizam i čistiji vazduh. Lekovita voda leži u plitkom površinskom sloju zemlje, ali nigde ne izbija sama već je iskopano nekoliko bunara. Temperatura vode se kreće od 37° do 48°C. Zbog ogromne količine sumpora (25 mg/l), ne koristi se u terapijske svrhe pijenjem. Dva najvažnija hemijska sastojka  su sumpor-vodonik i natrijum-bikarbonat. Pored njih, sadrži i cezijum, stroncijum, fluor, berijum, litijum, kalijum, fosfor, rubidijum.

Medicinske indikacije:

  • Reumatske bolesti (degenerativne bolesti zglobova i kičmenog stuba, zapaljenski reumatizam (u mirnoj kliničkoj fazi), vanzglobni reumatizam)
  • Stanja nakon oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema
  • Posttraumatska stanja i deformiteti koštano zglobnog sistema
  • Ginekološka oboljenja (nespecifična zapaljenja adneksa, sterilitet)
  • Kožna oboljenja (psorijaza, dekubitalne rane).

Lečenje se obavlja u Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju “Agens”, izgrađenu 1976. godine. Medicinski tretmani su: hidroterapija, termoterapija, elektroterapija, magnetoterapija, fototerapija, radna terapija, kineziterapija  i ultrazvučna terapija.

Do banje se lako stiže iz svih krajeva zemlje preko Ibarske magistrale koja Matarušku Banju spaja sa severnim (Čačak, Valjevo, Beograd) i južnim (Raška, Novi Pazar, Sjenica) delovima Srbije i nastavlja dalje prema Crnoj Gori. Od Beograda je udaljena 160 km i Kraljeva svega 8 km. U njenoj okolini nalazi se veliki broj kulturnih spomenika, poput manastira Studenice, manastira Žiče, tvrđave Maglič kao i sam grad Kraljevo. Posebno je interesantna manifestacija koja se tokom leta održava na reci Ibar – Veseli spust.