Manastir Tušimlja

Manastir Tušimlja se nalazi na obroncima planine Golije između Raške i Novog Pazara. Manastirska crkva posvećena je Vaznesenju Gospodnjem.


Nemamo istorijskih izvora koji govore o vremenu gradnje manastira, niti se zna ko je njegov ktitor. Prema narodnom predanju na ovom mestu je u XI veku postojao srednjevekovni manastir Tušimlje. Nakon Drugog svetskog rata sagrađena je današnja crkva. Ona je malih dimenzija i bila je uglavnom od drveta. Crkva je konačno obnovljena 2007. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar