Klokot Banja

Klokot banja se nalazi na teritoriji opštine Vitina, u sastavu istoimenog sela na Kosovu i Metohiji. Smeštena je između planine Žegovac na severu i Skopske Crne gore na jugu na 483 m nadmorske visine.


Lekoviti izvori banje poznati su još od praistorije. U doba Rimljana dolina Binačke Morave bila je gusto naseljena gde su nađeni ostaci naselja i utvrđenja. Vizantijci su izgradili put Niš - Lipljan - Leš koji je vodio preko sela Klokot i Binač kod kojih su pronađeni ostaci kasnoantičkog utvrđenja. I sami Nemanjići, kao i Turci, naseljavali su ove oblasti i koristili termomineralnu vodu. Tek u drugoj polovini 19. veka javljaju se prve informacije o izvorima banje, ali tek posle Drugog svetskog rata počinje intezivniji razvoj. Opštinska skupština je 1956. godine odredila zaštitni pojas oko izvora površine 46 ha čime počinje nova faza u razvoju Klokot banje. Izgrađeno je nekoliko bazena i smeštajnih objekata.

Banja ima nekoliko izvora hladne i tople vode, temperature od 16° do 40°C. Hladna se koristi za pijenje, a topla za lečenje i rehabilitaciju. Spadaju u srednje mineralizovane vode (od 1470 do 4400 mg/l) koje u sebi sadrži velike koncentracije kalijuma, gvožđa, fluora, litijuma i silicijum-oksida. Takođe vodu odlikuje i visok sadržaj slobodnog  ugljen-dioksida (koji se kreće od 274 do 1780 mg/l).

Medicinske indikacije:

  • Kardiovaskularne bolesti
  • Neuropsihijatrijske bolesti
  • Bolesti metabolizma
  • Bolesti bubrega i mokraćnih kanala
  • Bolesti lokomotornog aparata
  • Oboljenja gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta.

Lečenje se obavlja u Zavodu za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju “Klokot banja”, koji raspolaže sa smeštajnim jedinicama, restoranom, diskotekom, bazenom, saunom, ambulantom. Medicinske usluge koje se pružaju su: kineziterapija, elektroterapija, hidroterapija, blatna terapija, ručna masaža.

Do banje se stiže magistralnim putem Gnjilane - Uroševac, a preko Bujanovca, auto-putem Beograd - Niš - Solun - Atina. Od Gnjilana je udaljena  15 km, Prištine 53 km i Beograda 400 km. U njenoj blizini nalaze se brojni kulturno-istorijski spomenici: manastiri Gračanica, Pećka patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, srednjevekovni grad Novo Brdo, Mermerna pećina i arheološko nalazište Ulpiana.