Hadži Huremova (Borska džamija)

Hadži Huremova ili Borska džamija se nalazi na Borskom keju u Novom Pazaru.


Pored Altun-alem džamije, ova bogomolja se ubraja u najznačajnije islamske verske građevine u Novom Pazaru. To je bio jedan od razloga i što je čuveni turski putopisac iz XVII veka, Evija Čelebija, ostavio njihov kratak opis (ostale je samo nabrojao).

Hronogram na kamenoj ploči na džamiji svedoči da je ona podignuta sredinom XVI veka od strane Hadži Hurema. Narodno predanje ovo potvrđuje ali pominje i njegovog brata, nepoznatog imena, da je malo dalje podigao javno kupatilo (hamam) –  današnju Novopazarsku banju. U okviru džamije se nalazi i turbe (grobnica) Hadži Hurema. Ipak, današnji izgled zdanja nije autentičan.

Poreklo naziva „Borska džamija“ nije poznato.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar