Altun-alem džamija

Altun-alem džamija se nalazi u Prvomajskoj ulici broj 79. u gradu Novom Pazaru.


Ne zna se tačna godina izgradnje Altun-alem džamije ali se prvi put pominje 1526. godine. Sagradio ju je osmanlijski neimar Muslihudin Abdulgani, poznat i kao Mujezin hodža al-Medini, u starom delu Novog Pazara koji se nekada zvao „Jeleč“.

Ona predstavlja jednospratnu potkupolnu džamiju sa dvotravejnim tremom koji je natkriven dvema kupolama. U arhitekturi gradnje se prožimaju uticaji bursanske škole sa seldžučkim primesama i nekim elementima ranocarigradske škole, što ovu džamiju čini retkim i važnim spomenikom islamske lulture u Srbiji. U okviru kompleksa se nalaze mekteb (mesto gde se podučava Kuran) i kuća za stanovanje imama (vođe). Prostor je opasan visokim zidom od ćerpiča.

Od 1979. godine se nalazi pod zaštitom države.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar