Grupa stabala Dobri Potok

Lokalitet “Dobri potok” nalazi se u mikroregiji poznatoj pod nazivom Rađevina u severozapadnoj Srbiji. Obuhvata sliv reke Likodre, leve pritoke Drine, a nadvisuju ga Sokolske planine. Ovde se nalaze 25 stabala lipe (Tilia grandifolia, Tilia argentea, Tilia parvifolia) i jedno stablo divlje trešnje (Prunus avium) koje se po svojim dimenzijama, habitusu i vitalnosti razlikuju od ostalih.


Stabla rastu u porti crkve-brvnare koja pripada selu Lipenović, opština Krupanj. I crkva je poznata pod nazivom Dobri potok, a ime potiče od istoimenog potoka čije vode presušuju u toku leta. Ovde raste mnogo više stabala lipe i drugih drveća, ali je zaštitom obuhvaćeno 26 najvrednijih kao spomenici prirode.

Lipa se nekada kod starih Slovena smatrala za sveto drvo i to je jedan od razloga zbog čega se često sreće u blizini crkava i manastira. Ova stabla imaju prosečnu visinu od oko 20 m, a starost preko 100 godina. Interesantna je činjenica da ne predstavljaju ostatke neke autohtone zajednice već su zasađena od strane vernika, darodavaca, meštana sela. Među stablima nalazi se sobrašica, relativno dobro očuvana čiji se značaj ogleda u nameni koju je imala u društvenom  životu seoske sredine tokom 19. veka kada je i počela gradnja mnogih od njih u ovim krajevima.

Grupa od 30 stabala prvi put je zaštićena 1972. godine, ali je prilikom revizije konstatovano da su neka od njih posečena i oštećena, te je 1995. godine odabrano 26 njih koja odgovaraju kriterijumima za zaštitu. Površina zaštićenog Spomenika prirode je 97,29 ari i zajedno sa crkvom čine posebnu ambijentalnu celinu gde se tokom praznika okuplja veliki broj meštana sela iz ovog kraja.