Krupanj

Krupanj se nalazi u zapadnom delu Srbije, na desnoj obali reke Drine. Krupanj leži na obroncima planina Jagodnje i Sokolskih planina, kroz njega protiču četiri reke  Bogoštica, Likodra, Čađevica i Kržava, dok je od Novog Sada udaljen 135 km a od Beograda 150 km. 


Opštini Krupanj priroda je podarila prelepe pejzaže ispresecane bistrim planinskim rečicama, čist vazduh i umerenu klimu, šumovite planine bogate raznom divljači,  značajne kulturno-istorijske spomenike što ovaj kraj čini interesantnim za turiste i pruža izuzetne pretpostavke za razvoj svih oblika turizma sportsko-rekreativnog,  izletničkog,  seoskog,  lovnog,  ribolovnog turizma.

 

Mnogi gosti već u prvom susretu sa ovim krajem ističu izuzetne prirodne pogodnosti,ekološki čistu i nezagađenu životnu sredinu, zdravu hranu.

 

Opština Krupanj raspolaže sa brojnim antropogenim i prirodnim vrednostima:

  • Crkva Sv. Uspenija Presvete Bogorodice iz XVI
  • Crkva Sv. Velikomučenika Georgija
  • Sokograd
  • Muzejski kompleks Stolice
  • Lovište Jagodnja
  • Planina Boranja

 

Manifestacije:

  • Plodovi Rađevine,
  • Lazareva subota,
  • Krkušijada,
  • Dani međaša.