Bogutovačka banja

Smeštena na obroncima planine Troglav, na 520 m nadmorske visine, u blizini Kraljeva svoje mesto pronašla je i Bogutovačka banja. Poznatija kao “Neuro banja”, za relativno kratko vreme postala je poznata zahvaljujući mineralnoj vodi, izvarednoj klimi bez magle, bez mešanja vazdušnih struja i naglih promena pritiska.


Prva hemijska ispitivanja mineralnih voda banje urađena su 1835. godine. Tek nekoliko decenija kasnije izgrađene su prve barake za smeštaj posetilaca kao i bazen. Između dva svetska rata izgrađeno je novo kupatilo i preuređene barake, da bi se tek nakon Drugog svetskog rata pristupilo modernizaciji ove oblasti i izgrađivanjem novih smeštajnih objekata. Tako je banja postala moderna banjsko lečilište.

Banja ima dva izvora lekovite vode temperature od 24° do 27°C, bogata radioaktivnim elementima, sumpor vodonikom i silicijumovom kiselinom.

Medicinske indikacije:

  • Neuropsihijatrijska oboljenja
  • Reumatska oboljenja
  • Oboljenja organa za varenje
  • Funkcionalna oboljenja srca i krvnih sudova.

Lečenje se obavlja kupanjem i pijenjem mineralne vode.

Do banje se dolazi Ibarskom magistralom, nakon čega se ide 2,5 km do sela Bogutovca. Od Beograda je udaljena 200 km, a Kraljeva 25 km. Takođe u blizini je i stanica železničke pruge koja povezuje Beograd, sa glavnim gradom Makedonije, Skopljem. Živopisna sredina pogodna je za šetnje i izlete, ribolov, kao i obilazak kulturno-istorijskog nasleđa: tvrđava Maglič, manastir Žiča i Studenica.