Banja Kanjiža

Banja Kanjiža se nalazi na krajnjem severu Srbije, nedaleko od Subotice. Smeštena je na desnoj obali reke Tise na 87 m nadmorske visine. Na ovom prostoru zastupljena je kontinentalna klima, sa toplim letima i hladnim zimama.


Lekoviti izvori banje otkriveni su tek početkom 20. veka. U njenoj okolini  nalazila su se dva bunara za napajanje stoke, da bi se kasnije pristupilo bušenju novih. Tada, 1908. godine, iz bunara je počela da izbija žućkasta voda te je dobio naziv „Čudotvorni bunar“. Naredne godine voda je poslata na analizu u Kraljevski institut za hemiju u Budimpešti. Tako je 1913. godine otvoreno  novo kupatilo i potom izgrađen bazen. Tokom Prvog svetskog rata u banji su boravili austro–ugarski vojnici, da bi 1954. izvršena nova analiza vode i 1976. postaje Centar za rehabilitaciju i rekreaciju „Banja Kanjiža“.

Lekovita voda spada u kategoriju natrijum-hidrokarbonatno-jodno-bromidno-sulfidno-alkalne hipertermne vode sa temperaturom koja dostiže 67º C.

Medicinske indikacije:

  • Medicinska rehabilitacija stacionarnog i ambulantnog tipa
  • Zapaljenski i degenerativni reumatizam (u mirnoj fazi )
  • Stanje nakon povreda na lokomotornom aparatu i kičmenom stubu kao i operativnih zahvata na istim, nakon operacije kičmenog stuba, ugradnja veštačkih zglobova
  • Oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema
  • Dečija rehabilitacija.

Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ u kojoj se primenjuju sledeći medicinski tretmani: balneo terapija, elektroterapija, magnetoterapija, termoterapija, kineziterapija, masaže.

Do banje se može stići auto putem Beograd – Novi Sad – Subotica – Horgoš, ili železnicom Beograd – Subotica. Od Novog Sada je udaljena 113 km, Beograda 191 km, Subotice 36 km i Sente oko 20 km. Posetioci mogu da uživaju u šetnjama po stazama na obali reke Tise, da posete Palićko i Ludaško jezero ili uživaju u sportovima na vodi i ribolovu.