Palićko jezero

Palićko jezero sa površinom od 5,76 km² predstavlja najveće jezero u Bačkoj, i nalazi se u prirodnoj depresiji, istočno od Subotice, nedaleko od granice između Srbije i Mađarske.


Širina jezera se kreće od 350 m do 825 m, a dužina iznosi 8.250 m. Dubina jezera je od 1,5 m do 2 m, a dno jezera je uravnjeno. Maksimalna temperatura vode se javlja u letnjem periodu i iznosi 22°C. Kupališna sezona traje celog leta, a voda je najtoplija u drugoj polovini jula. Tokom zime jezerska voda se mrzne.

Pored jezera prolaze put i železnička pruga međunarodnog značaja. Te saobraćajnice povezuju Beograd, Novi Sad i Suboticu sa Segedinom i Budimpeštom. Budući da je smešteno uz pomenute saobraćajnice, a nedaleko od pograničnih prelaza Horgoš i Kelebija, Palićko jezero ima izvanredno povoljan tranzitni položaj, što je od značaja za razvoj turizma.

Dominantne biljne vrste samog jezera predstavljaju trska, rogoz kao i vodene cvetnice (drezga i sočivica). Autohtono drveće predstavljaju topola, panonski jasen i hrast lužnjak. Znatno je bogatiji biljni svet uređenih površina, koje okružuju kompleks turističkih objekata, kao i samo naselje Palić. Uz severnu obalu Palićkog jezera prostire se park na površini od 18 ha. Park je lepo uređen i negovan, a u njemu se uzgaja sezonsko cveće. Ukupna površina pod zelenilom u okruženju jezera zahvata 720 ha. Naročito je atraktivna prisutnost velikog broja vrsta, kojih ima preko 300.

U jezeru je utvrđeno prisustvo šarana, deverike, crvenperke, karaša, belog i sivog tolstolobika. Prisutne su retke životinjske vrste i od međunarodnog značaja, kao što su barska kornjača i vidra. Većina vrsta gmizavaca i vodozemaca koji žive u jezeru zaštićeni su kao prirodne retkosti. Jezero je veoma privlačno za ribolovce rekreativce, kao i za sportske ribolovce, zbog kojih se organizuju manifestacije lokalnog i republičkog karaktera.

Na prostoru Palićkog jezera registrovano je 207 vrsta ptica, od kojih se 101 vrsta gnezdi na ovom prostoru. Najvrednija staništa su tzv. „Ptičija ostrva“ na kojima se gnezde takve retkosti, kao što su crnoglavi galeb (Larus melanocephalus), ćubasta patka (Aythya fuligula) i patka crnka (Aythya nyroca). Jezero se nalazi na istočnom evropskom migracionom putu ptica i ima ulogu važnog staništa za odmaranje i ishranu mnogobrojne ugrožene ptice močvarice.

Zahvaljujući mirnom i tihom jezeru, mineralnim materijama bogatoj vodi, lekovitom mulju, prostranom parku, stazama za šetnju, ugostiteljskim i smeštajnim kapacitetima, tranzitnom, kupališnom i zdravstvenom turizmu, Palić je postao značajan turistički centar Vojvodine.