2.1.1. Fruškogorsko vinogorje - Fruška gora

Fruškogorsko vinogorje se nalazi na višim vinogradarskim terenima, na padinama Fruške gore. Ovo vinogorje okružuje područje nacionalnog parka "Fruška gora" (*), te stoga iskuljučuje centralni viši deo, odnosno vrhove Fruške gore, koji predstavljaju šumski kompleks nacionalnog parka.


Obuhvata delove katastarskih opština: Neštin, Susek, Sviloš, Banoštor, Čerević, Rakovac, Ledinci, Sremska Kamenica, Novi Sad II, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Bukovac, Čortanovci, Beška, Krčedin, Novi Slankamen, Stari Slankamen, Molovin, Sot, Ljuba, Vizić, Đipša, Divoš, Ležimir, Grabovo, Manđelos, Grgurevci, Šuljam, Bešenovo Prnjavor, Bešenovo selo, Mala Remeta, Stejanovci, Jazak Prnjavor, Jazak selo, Vrdnik, Pavlovci, Rivica, Irig, Neradin, Grgetek, Bankovci, Šatrinci, Dobrodol, Velika Remeta, Krušedol Prnjavor, Maradik, Ljukovo, Berkasovo, Šid, Privina Glava, Gibarac, Bačinci, Kukujevci, Erdevik, Bingula, Čalma i  Krušedol selo.

Istorija vinogradarstva ovog vinogorja vezuje se za završetak rimskog osvajanja i uvođenja ove oblasti u sastav Rima kao jedne od provincija. Istaknuto mesto u razvoju vinogradarstva zauzima Rimski imperator Marko Aurelije Prob, čijom odlukom su na obroncima Fruške gore zasađeni prvi čokoti vinove loze (276. godine). Vremenom su se zasadi vinograda proširili, a vino sa ovog prostora se pročulo širom srednje Evrope. Jedno od najpoznatijih vina je Bermet – zbog koga je prema predanju carica Marija Terezija oslobađala muškarce služenja vojnog roka pod uslovom da podignu nove zasade vinograda. Bermet je tradicionalno desertno aromatično vino koje se prvobitno spravljalo kao lek. Njegov karakterističan ukusu daju desetine vrsta lekovitih bilja, suvo voće i začini, koji se dodaju u procesu proizvodnje.

S obzirom na dugu tradiciju vinogradarstva, ovo vinogorje poznato je po brojnim vinskim podrumima. VINARIUM doo,Vinarija Šijački, vinarija Urošević, Podrum Ačanski, Podrum Stojković na teritoriji opštine Banoštor, Vinarija Acumincum (Stari Slankamen), Vinarija Aleks, Vinarija Đurđić, Vinarija Došen, Vinarija Dulka, INSTITUT Sremski Karlovci, Vinarija Kiš, Vinarija Lumber, Vinarija PROBUS, Vinarija Veritas, Vinarija Mrđanin, Vinarija Živanović, Vinarija Kosović, Podrum Bajilo, Vinarija Kurjak, Patrijarški podrum, Podrum Petrović (Sremski Karlovci), Vinarija Antonijević (Ledinci), Vinarija Belo Brdo, Vinarija Kuzmanović (Čerević), Vinarija Burčel Todorov (Petrovaradin), Vinarija Bjelica, Podrum Erdevik-P.P.Erdevik A.D., Vinarija Rudež, Vinarija Vinum, VinarijaSALAXIA (Novi Sad), Vinarija VINAT, Vinarija Brestovački (Erdevik), Vinarija Deurić, Mačkov podrum, Vinarija Kovačević (Irig), Vinarija Dumo (Rakovac), Friuškogorski vinogradi d.o.o., Vinarija MODELE, (Banoštor), Vinarija Kurilić, Neštinska vina (Neštin), Vinarija Milanović (Surduk), Vinarija Molovin (Šid), Atelje vina Šapat (Novi Slankamen), Podrum Šukac (Sremska Kamenica), Vinarija Trivanović (Erdevik), Vinarija Veranda (Vrdnik), Podrum Stojković.

 

(*) Nacionalni park je područje sa većim brojem raznovrsnih prirodnih ekosistema od nacionalnog značaja, istaknutih predeonih odlika i kulturnog nasleđa u kome čovek živi usklađeno sa prirodom, namenjeno očuvanju postojećih prirodnih vrednosti i resursa, ukupne predeone, geološke i biološke raznovrsnosti, kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih aktivnosti u skladu sa načelima zaštite prirode i održivog razvoja.