Veliko Ratno ostrvo

Prirodno dobro Veliko Ratno ostrvo stavljeno je pod zaštitu kao Predeo izuzetnih odlika 2005. godine. Smešteno je između 1172. i 1169. km toka Dunava i čine ga dve rečne ade, Veliko i Malo Ratno ostrvo, kojе se pri najnižem vodostaju nalaze iznad nivoa reke. 


Cilj zaštite ovog prostora je očuvanje staništa prirodnih retkosti, retkih i ugroženih ptica močvarica i radi zaštite reprezentativne morfološke i geološke tvorevine - rečnog ostrva, nastalog na ušću Save u Dunav. Površina prirodnog dobra iznosi 167,90 ha.

Utvrđene su tri zone sa različitim režimom zaštite, i to:

1. Zona zaštite prirode - režim zaštite I stepena koji obuhvata: Malo ratno ostrvo u celini, zonu priobalja Velikog ratnog ostrva (forland prema Dunavu i Savi), šumski kompleks (međuprostor između vodenih površina unutar ostrva), vlažna područja unutar Velikog ratnog ostrva, vodene površine oko Malog ratnog ostrva i vodene površine oko I i II zone na Velikom ratnom ostrvu;

2. Zona rekreacije - režim zaštite II stepena koji obuhvata: unutrašnje delove Velikog ratnog ostrva, nekadašnje obradive površine koje se i sada u tom statusu koriste, livadske površine, deo forlanda prema Dunavcu koji je delimično zauzet bespravno izgrađenim objektima, kao i lokacija javnog pristana prema beogradskom delu sa kontrolisanom javnom saobraćajnicom i zaštitnom zonom u širini od 10 m, koja povezuje ovu lokaciju sa postojećom plažom Lido;

3. Zona turizma - režim zaštite III stepena koji obuhvata: plažu Lido sa planiranim proširenjem na kome se može locirati organizovana turističko-rekreativna ponuda i novi sadržaji, vodenu površinu koja je okružuje i lokaciju javnog pristana prema beogradskom delu.

Ove dve ade nastale su taloženjem transportovanog nanosnog materijala, pre svega pod vodom da bi vremenom došlo do stvaranja podvodnog spruda koji je izrastao iznad vodene površine. Često su menjali svoj oblik a taj proces traje i dan danas. Jedan od najstarijih prikaza malog peščanog spruda zabeležen je na mapi mađarskog kartografa Lazara Deaka, oko 1514. godine. Uz oblik, menjalo je i ime: Dunavsko ostrvo, Cigansko ostrvo, a krajem 18. veka Ratno ostrvo.

Prema broju biljnih i životinjskih vrsta predstavlja jedno od najočuvanijih staništa na teritoriji grada Beograda. Sreće se 182 vrsta ptica, od kojih se 77 vrsta gnezdi, 52 su stanarice, a 25 selice. Predstavlja zelenu oazu obraslu poplavnim šumama vrbe i topole, dok je u severnom delu smeštena plaža Lido do koje možete dođi preko pontonskog mosta koji se samo tokom leta postavlja.