Sava

Sava je jedna od najdužih i najznačajnijih pritoka reke Dunav. Nastaje na prostoru Slovenije spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke koje izvoru na Alpima. Protiče kroz četiri evropske države (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija) u dužini od 944 km. U našu zemlju ulazi kod sela Jemene i teče po obodu Panonskog basena. Nakon 206,5 km kod Beograda se uliva u Dunav


Zbog veoma malog pada, reka je u prošlosti dosta meandrirala te se danas u njenoj dolini javljaju brojne mrtvaje. Najpoznatija je Obedska bara kod Kupinova i Zasavica koje su proglašene za Specjalne rezervate prirode i koje se nalaze na listi Ramsarskih područja, odnosno vlažnih zemljišta od međunarodnog značaja.

Reka predstavlja međunarodni plovni put. Celim svojim tokom kroz Srbiju je plovna, a uzvodno sve do Slavonskog broda.