Obedska bara

Obedska bara predstavlja odsečen meandar reke Save, dužine 13,5 km. Po bogatstvu i raznovrsnosti ekosistema jedno je od najočuvanijih staništa u Srbiji. Stavljena je pod zaštitu davne 1874. godine, a 2008. proglašena za Specijalni prirodni rezervat “Obedska bara“. Nalazi se u jugoistočnom Sremu, pored leve obale Save. Rezervat se prostire na teritoriji opština Ruma i Pećinci, ukupne površine 9.820 ha. Od toga je 9.525,4 ha u državnoj, a ostalo u privatnoj svojini.


Na području Rezervata uspostavljena su 3 režima zaštite:

1) režim zaštite I stepena koji obuhvata područje Debele gore, površine od 314,92 ha;

2) režim zaštite II stepena koji obuhvata područje Grabovačko-Vitojevačkog ostrva, Obreških širina i Kupinske grede, površine od 2.565,08 ha;

3) režim zaštite III stepena koji obuhvata površinu od 6.940,00 ha.

Zaštitna zona specijalnog rezervata "Obedska bara" obuhvata površinu od 19.611 ha.

Ovaj prostor predstavlja najveće plavno područje u Srbiji, koji čine brojne mrtvaje, bare, močvarna vegetacija, vlažne livade i šume, gde je prisutan veliki broj retkih i ugroženih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja. Do sada je zabeleženo oko 280 biljnih vrsta - zečiji trn, testerica, banatski različak, vodeni orašak, beli lokvanj i aldobanda i druge, oko 180 vrsta ptica - kašikara, čaplja - žuta, mala, bela, crna roda, orao belorepan i dr. Posebno je interesantna mešovita kolonija čaplji i kormorana sa 800 gnezdećih parova. Ovde živi i oko 50 vrsta, 16 vrsta riba, preko 1200 vrsta insekata, preko 200 vrsta zooplanktona, oko 180 vrsta gljiva.Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti, od 1977. godine se nalazi na listi vlažnih područja Ramsarske konvencije, a proglašena je 1989. godine i za međunarodno značajno stanište ptica (IBA). Obedska bara ima veliki uticaj na kvalitet rečne vode reke Save, kao i mrest riba i opstanak retkih i ugroženih vodenih vrsta biljaka.

Zbog dobrog saobraćajno-geografskog položaja i blizine većih gradova, ovaj Rezervat je poprilično dobro posećen. Za turiste je izgrađen info centar, nekoliko osmatračnica, edukativne staze, postavljene su informativne table i čamci za razgledanje.