Uvac

Uvac izvire na prostoru jugozapadne Srbije, na planini Ozren. Teče u pravcu  severozapada ulivajući se u reku Lim, a ona u reku Drinu. Dužina reke je 119 km, koja na dužini od nekoliko kilometara predstavlja granicu između Srbije i Republike Srpske. 


Većim delom svog toka teče kroz kanjon koji je proglašen za Specijalni rezervat prirode od izuzetnog značaja površine 7.543 ha. Posebnu vrednosti imaju kanjonski delovi doline tj uklješteni meandri.                        

Okolni prostor poznat je po kraškim oblicima reljefa: pećine, jame, uvale, vrtače. Posebno se ističe Ušački pećinski sistem dužine 6.185 m. Biljni svet čine 219 vrsta biljaka, 3 na Crvenoj listi flore, 3 vrste od međunarodnog značaja. Naravno, bogatstvo faune ne zaostaje za florom. Potvrđeno je prisustvo 104 vrste ptica, 25 vrsta sisara i 19 vrsta sisara. Beloglavi sup (Gyps fulvus) spada u jednu vrstu orla lešinara i jedna je od dve preostale vrste koja se danas gnezni na području Srbije. Reka je i stanište 11 vrsta riba, poput: mladice, klena, skobalja, potočne i jezerske pastrmke.                                                                                                

Na reci su izgrađena 3 veštačka jezera: Zlatarsko, Uvačko i Radoinjsko i dve hidroelektrane: Kokin brod i Uvac. Na brdu  iznad Uvačkog jezera nalazi se vidikovac “Molitva” sa kog se pruža pogled na najlepši deo kanjona.