Stara Tisa kod Bisernog ostrva

Prirodno dobro "Mrtva Tisa" kod Čuruga nalazi se u Vojvodini uz desnu obalu reke Tise. Teritorijalno se nalazi na tri opštine: Novi Bečej, Bečej i Žabalj. Udaljenost prirodnog dobra od Novog Sada iznosi 45 km.


Prirodno dobro  jedan je od mnogobrojnih presečenih meandara na reci Tisi. Od živog toka odvojena je tokom 19. veka u sklopu regulacionih radova na srednjem i donjem toku Tise. Nakon odvajanja starog meandra, između starog i današnjeg toka Tise ostalo je Biserno ostrvo. Mrtva Tisa ili Čuruška mrtvaja duga je 23,706 km, dubina korita je prosečno 3 - 4 m, a širina korita u proseku iznosi 150 - 200 m.

Park prirode kao hidrološki objekat posebno je značajan zbog svoje očuvanosti. Ova vodena i močvarna staništa utočište su za preko 100 taksona vaskularne flore, 11 biljnih zajednica, 11 vrsta Oligochaeta, veliki broj vrsta insekata, 23 vrste riba, 7 vrsta vodozemaca, 3 vrste gmizavaca, 166 vrsta ptica i značajnom broju sisarskih vrsta, od kojih su mnoge ugrožene.

Ovo je prostor ka kome od davnina gravitira čovek te ovaj kraj ima bogato kulturno-istorijsko nasleđe sa brojnim spomeničkim obeležjima prostora. Na samoj obali smešteno je naselje Čurug, a u neposrednoj blizini je i Bačko Gradište. U okolini Čuruga nalaze se brojna arheološka nalazišta iz starijeg gvozdenog doba, zatim ostaci dva keltska naselja, sarmatske nekropole i ostaci predmeta iz perioda Velike seobe naroda. Na Bisernom ostrvu nalazi se ruševina nekadašnjeg dvorca grofa Rohoncija na čijem je imanju podignut i park. Još iz tog perioda podignut je i vinograd svetski poznate retke sorte grožđa „Muskat-krokan“ donete iz Alžira (ili Francuske), koja se danas u Evropi gaji samo na Bisernom ostrvu.

Zbog svojih izuzetnih prironih i kulturno-istorijskih vrednosti, područje "Mrtva Tisa" kod Čuruga predstavlja veliko bogatstvo ovog kraja i ostavlja poseban utisak na sve posetioce.