Singidunum

Ovaj strateški važan položaj bio je naseljen još u doba praistorije. Prvi tragovi utvrđenja su iz III veka p.n.e. i vezani su za  keltsko pleme Skordiske. Tada i nastaje Singidunum, ali i njegov naziv. Prvi deo reči „singi“ označava okrugli, a „dunumutvrđenje ili grad.


Početkom nove ere ovaj prostor dolazi pod vlast Rima, pa se i njegov izgled menja. Rimski kastrum nalazi se na ostacima keltskog naselja. Kastrum je zauzimao današnji prostor Gornjeg grada i parka Kalemegdana, a pored vojnog, postojao je i civilni deo grada. Granica između civilnog i vojnog dela je na mestu današnje Biblioteke grada u Knez Mihailovoj ulici. Najveći značaj Singidunum je imao sa dolaskom Flavijeve IV legija krajem I veka n.e. Tada je izgrađen veliki deo grada, a podignut je i most preko Save. U Singidunumu se nalazila i dunavska flota nakon pomeranja iz Viminacijuma. Singidunum dobija status municipije 169. godine a kolonije 239. godine. Grad je stradao tokom invazije plemena Gota i Huna, tokom IV i V veka, a pod slovensku vlast dolazi u VI veku.

Tokom svakog iskopavanja na prostoru centra grada pronađeni su ostavi antičkog Singidunuma, od kojih je danas jedan deo zaštićen a jedan deo je na otvorenom. Takođe, predmeti se nalaze izloženi u muzejima u Beogradu.

 

Beogradska tvrđava http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/

Vladimir Lukić

dipl. istoričar