Dva stabla hrasta lužnjaka u okolini manastira Žiča

Stabla hrasta lužnjaka koja se nalaze u blizini manastira Žiča predstavljaju retke primere ove vrste očuvanih na prostoru Zapadnog Pomoravlja. Nalaze se sa leve strane Žičke reke, na teritoriji sela Kruševica, opština Kraljevo. Zbog svojih dimenzija, starosti i vitalnosti imaju veliku vrednost i zaštićeni u zakonom kao Spomenici prirode „Dva hrasta lužnjaka u okolini manastira Žiča“ površine 34,15 ari.


Visina ovih stabla je 25 i 26 m, a starost im se procenjuje na čak 300 godina. Dobrog su zdravstvenog stanja i plodonose, grane su jake sa nekoliko suvih, ali većih oštećenja nema. Prostor oko stabala se relativno dobro održava kao i šira okolina s obzirom da sam manastir predstavlja veoma dragocen spomenik kulture.

Nekada su hrastove šume zauzimale znatno veće površine u plodnim dolinama reka Save, Morave i njihovih pritoka i time bile izložene skoro potpunom uništenju, te su veoma retka pojedinačna stabla lužnjaka, a pogotovo ona zdrava.  Zato su ova dva stabla zaštićena još 1961. godine odlukom Odbora opštine Kraljevo. Ono što je potrebno pratiti jesu promene na njima kako bi se sačuvala i produžilo trajanje.