1.11.7. Kruševačko vinogorje - Kruševac

Kruševačko vinogorje se prostire na valovitim i brdskim vinogradskim terenima na severnoj i južnoj strani od Kruševca i sastoji se od dva dela - severnog i južnog.


Severni deo: se nalazi sa leve strane Zapadne Morave. Obuhvata vinogradarske terene iznad asfaltnog puta Velika Drenova - Kruševac, jugoistočno od oblasti Levač i južno od oblasti Temnić, odnosno obuhvata delove katastarskih opština Šanac, Gavez, Jasika, Velika Kruševica, Srnje, Krvavica, Šašilovac, Brajkovac, Konjuh, Bela Voda, Kukljin, Lazarevac, Komorane, Ljubava, Kamenare, Globare, Padež i Vratare. 

Južni deo: se nalazi sa desne strane Zapadne Morave, na širem prostoru zapadno i istočno od Kruševca, odnosno obuhvata delove katastarskih opština Globoder, Pepeljevac, Trebotin, Čitluk, Lazarica, Kruševac, Štitare, Majdevo, Kupci, Šogolj, Šavrane, Gornji Stepoš, Donji Stepoš, Lipovac, Mudrakovac, Veliko Golovode, Modrica, Parunovac, Tekija, Dedina, Makrešane, Gaglovo, Kaonik, Crkvina, Dvorane, Poljaci, Zdravinje, Sušica, Belasica, Mala Reka, Krušince, Ribare, Rosica, Veliki Šinjegovac, Mačkovac, Pakašnica, Vučak, Gari, Cerova, Lukavac, Meševo, Doljane, Sebečevac, Malo Golovode, Kapidžija, Mali Šeljegovac, Pasjak, Bovan, Stanci, Lovci, Kobilje, Pozlata, Zubovac, Grevci i Zebica.

Ovo vinogorje ne obuhvata područje šume severno od asfaltnog puta Kruševac - Velika Drenova na području između sela Jasika i Brajkovac.

*Vinarije: Rubin Ad, Podrum Radosavljević