Zavičajni muzej u Petrovcu na Mlavi

Muzej u Petrovcu na Mlavi osnovan je 1998. godine. Smešten je u okviru kompleksa zgrada „Načelstva“ sagrađenom od 1900. do 1908. godine.


Presudan uticaj na njegovo formiranje imao je početak arheoloških iskopavanja na lokalitetu Belovode kod Velikog Laola na oko 130 km od Beograda, 1994. godine. Vremenom u okviru muzeja formirale su se arheološka, etnološka, istorijska, likovna i numizmatička zbirka.

 

Adresa: Srpskih vladara 163, 12300 Petrovac na Mlavi

Tel: 012/334 808

E-mail: [email protected]

http://muzej-petrovacnamlavi.org.rs