Vojničko groblje u Kovinu

Na teritoriji opštine Kovin nalazi se Vojničko groblje iz Prvog svetskog rata. Njegovom nastanku prethodila je bitka za Smederevo 1915. godine.


Usled ofanzive austrougarske, nemačke i bugarske vojske, srpska vojska i Vrhovna komanda bili su prinuđeni na povlačenje. Nemci i Austrougari planirali su da im preko Smedereva preseku odstupnicu. Napad na Smederevo otpočeo je 6. oktobra, a pet dana kasnije grad je zauzet. Ipak, Šumadijska divizija prvog poziva uspeva da na Vrbovskim kosama, kod sela Vrbovac, spreči nemačku i austrougarsku vojsku u svojoj nemeri, a srpska vojska je nastavila povlačenje prema jugu zemlje. Bitka je završena uz velike obostrane gubitke, a svi ranjenici su prebačeni u Kovin u improvizovanu bolnicu Crvenog krsta. Oni koji su u njoj preminuli sahranjeni su na Vojničkom groblju u Kovinu prema naredbi komandanta austrougarske vojske.

Groblje se prostire na oko 50 ari gde je smešteno 60 grobnih mesta sa 60 nadgrobnih spomenika od granita. Sahranjeno je 307 srpskih vojnika, 178 nemačkih i austrougarskih, 9 nepoznatih lica, a postoji 7 ploča sa natpisom NN. Sa uređenjem groblja počelo se 2003. godine, a zahvaljujući inicijativi Udruženje potomaka ratnika 2009. godine podignut je spomenik svim sahranjenim. Spomenik „Mira i razumevanje“ izradio je akademski vajar Ljubiša Mančić iz Beograda. Godine 2015. Vojničko groblje u Kovinu proglašeno je za znamenito mesto.

 

Vladimir Lukić
dipl. istoričar