Veštačka sastojina močvarnog čempresa

Veštačka sastojina močvarnog čempresa se nalazi u Bačkoj Palanci na putu za Dunav, 1.5 km od centra grada. Zaštićena sastojina močvarnog čempresa (Taxodium distichum) je jedinstvena sastojina kod nas jer se kao egzotična vrsta četinara sadi samo u parkovima i kao takva predstavlja florističku retkost za naše podneblje i dragocen je materijal za naučna istraživanja.


Od 340 prvobitno posađenih sadnica danas je u životu ostalo 120 stabala dobre vitalnosti. Starost sastojine je 52 godine sa srednjom visinom oko 20 m i srednjim prečnikom oko 36 cm. Osim za naučna istraživanja ona ima i izuzetne estetske i pejzažne vrednosti.