Tvrđava Koznik

Koznik je utvrđenje smešteno na vrhu brda 8 km zapadno od Aleksandrovca. Ne zna se tačno ko je osnovao grad, ali se pretpostavlja da su to učinili Kelti. Grad je imao značajnu ulogu u doba Nemanjića. Nalazio se na karavanskom putu za Dubrovnik. Despot Stefan Lazarević ga sa 70 sela daje 1405. godine na upravljanje srpskom vlastelinu Radiču Postupoviću.


Grad je poligonalne osnove sa bedemima ojačanim četvorostranim kvadratnim kulama. Ispod južne strane grada se najverovatnije prostiralo podgrađe u kome se naziru ostaci jedne kule. Grad poseduje glavnu kapiju blizu severoistočne kule na severnom bedemu, dok se kao pomoćni ulaz koriste vrata na severozapadnoj kuli.

Na najvišoj tački grada, oko 921 m nadmorske visine, na sredini severnog bedema smeštena je Donžon kula. U pitanju je četvorostrana kula sa osnovom pravilnog kvadrata stranice 9 m i debljinom zida od oko 2 m, u koju se ulazilo sa južne strane.

Unutar gradskih bedema su pronađeni ostaci nekoliko zgrada smeštenih uz istočni i zapadni bedem. Danas je tvrđava uglavnom dobro očuvana. Okolna brda, iako su bila paljena u ratovima, sada su obrasla gustim šumama zahvaljujući radu gorana. Do starog grada vodi nekoliko šumskih staza. Jedna od njih polazi od sela Koznica. Pešačenje traje oko 45 minuta.