Aleksandrovac

Opština Aleksandrovac se prostire u centralnom delu Srbije. Zapadna teritorija opštine predstavlja delove Dinarskog planinskog sistema (planine Goč, Željin i Kopaonik). Teritorija se sastoji od dve morfološke celine: Donja Župa i planinsko zaleđe Gornja Župa. Susedne opštine Aleksandrovca su Brus, Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo i Raška.


Raniji naziv za Aleksandrovac bio je Kožetin. Naselje se razvijalo na uzanim terasama Kožetinske reke i Popovačkog potoka, koje se na istočnoj strani naselja sliva u Kožetinsku reku. Ne zna se pouzdano kada je ovde nastalo prvo naselje. Na prostoru Aleksandrovca iskopani su predmeti iz IV veka pre nove ere. Najstariji pomen Kožetina nalazimo u ktitorskoj povelji Stefana Nemanje, manastiru Studenici iz 1196. godine. Kožetin 1882. godine dobija naziv Aleksandrovac, ukazom kralja Milana, a na zahtev lokalnog stanovništva.

Kultura:

  • U Župi postoji vekovna tradicija da se berba grožđa slavi kao opštenarodni praznik. Svake godine, krajem septembra i početkom oktobra, održava se manifestacija „Župska berba“. Tada se deo pešačke zone u centru grada, pretvara u „Vinsku ulicu“, duž koje svoje proizvode nude najbolji vinogradari i vinari Župe. U čast berbe bira se boginja vina, a iz fontane u centru grada, u kojoj se nalazi skulptura grozda, put neba uzlete mlazevi vina koje se posetiocima deli besplatno.
  • Zavičajni muzej Župe.
  • Manastir Rudenica
  • Manastir Drenča
  • Stari župski grad Koznik leži ispod doline reke Rasine.