Svrljiški Timok

Svrljiški Timok izvire na Svrljiškim planinama na prostoru istočne Srbije. Ime je dobio po mestu Svrljig pored kojeg prolazi. Nastaje spajanjem tri rečice: Turije, Manojličke i Visovske. Od izvora do sastava sa Trgoviškim Timokom, reka je duga 65,5 km, sa kojim gradi Beli Timok


U svom toku, reka se probija kroz Svrljišku klisuru u dužini od 15 km. Strane klisure se izdižu do 360 m u visinu. Kroz nju prolazi železnička pruga Niš - Zaječar - Prahovo, gde je probijeno čak 19  tunela koji presecaju uklještene meandre reke.