Staro vojničko groblje u Kragujevcu

Pre samog ulaska u spomen-park „Kragujevački oktobar“, nalazi se najstarije vojničko groblje u Šumadiji. U njemu su sahranjeni ratnici poginuli u srpsko-turskim i balkanskim ratovima, kao i u Prvom svetskom ratu.


Groblje je nastalo krajem XIX veka ali se tokom Prvog svetskog rata naglo uvećalo. Centralna bolnica srpske vojske je tokom 1914/1915. godine bila stacionirana u Kragujevcu, pa su u nju dopremani ranjenici sa brojnih frontova. Situaciju je dodatno pogoršala i epidemija pegavog tifusa koja se pojavila te zime. Umrli vojnici sahranjivani su na do tada nepošumljenom brdu, zapadno od Kragujevca. Nakon odlaska srpske vojske, nemačke i austrougarske snage nisu uništili ovo groblje, već su na njemu sahranjivali i svoje vojnike. Smatra se da je na njemu sahranjeno oko 2500 ljudi. Austrougari su ovo mesto obeležili figurom kamenog lava, koju su uzeli ispred crkve Svetog Đorđa u Topoli.

Groblje je pretrpelo velika oštećenja ali je 1998. godine delimično obnovljeno. Iste godine podignut je i spomenik poginulim ratnicima II poziva Drinske divizije.

 

Vladimir Lukić

dipl. Istoričar