Stari park u Temerinu

Opština Temerin se nalazi u jugoistočnom delu Bačke. Park se nalazi u samom mestu Temerin i zauzima površinu nešto veću od 3 ha. Stari park u Temerinu je jedan od preostalih predstavnika vrtne umetnosti 19. veka na teritoriji Srbije.


Projektovan je u mešovitom stilu koji je dominirao u vrtnoj arhitekturi toga vremena, nastalog kombinovanjem elemenata francuskog i engleskog stila. Manji deo parka, neposredno oko dvorca, je bio pravilno geometrijski oblikovan u francuskom stilu vrtne umetnosti, sa bogatim cvetnim rondelama oivičenim bordurama od niskog rezanog šimšira (Buxus sempervrens L.). Najveći deo parka je projektovan u pejzažnom stilu obrazujući prostorni kompleks šume-parka sastavljene pretežno od domaćih vrsta uz dodatak raznih egzota. Park je ispresecan brojnim šetnim stazama sa odmorištima i velikom kružnom šetnom stazom. Od vrtno-arhitektonskih elemenatapark sadrži kružno odmorište na zidanoj osnovi, koje se nalazi u prednjem delu vrta.

Floristički sastav parka je u prošlosti bio znatno bogatiji. Iako osiromašen u broju vrsta park i danas ima vrednost usled prisustva vrednih primeraka znatne starosti i impozantnih dimenzija. U parku uglavnom preovlađuju stabla listopadnih vrsta, različite starosti, uglavnom nastala spontanim razmnožavanjem nekad zasađenih stabala koprivića (Celtis occidentalis L.), poljskog bresta (Ulmus minor Mill.), belog jasena (Fraxinus excelsior L.), sofore (Sophora japonica L.), srebrnolisne lipe (Tilia argentea Desf.), klena (Acer campestre L.), mleča (Acer platanoides L.), bele topole (Populus alba L.), katalpe (Ctalpa bignonioides Walt.) i dr.