Stara čaršija u Novom Pazaru

Stara čaršija u Novom Pazaru obuhvata Ulicu 1. maja, odnosno deo grada na desnoj obali reke Raške. Novi Pazar se prvi put pominje u drugoj poloviini XV veka, da bi se uporedo sa razvojem grada kao vojnog i trgovačkog centra uobličavala i centralna varoš. 


U periodu od XV do XVIII veka nastajali su Isa Begov hamam, Amir agin han, Altum-alem džamija, bedem i kula Motrilja (jedini sačuvani objekat unutar Novopazarske tvrđave), han Granata. Ipak, razvoj čaršije vezuje se tek za XIX vek, kada nastaje niz zanatlijskih i trgovačkih radnji, ali i brojnih do danas sačuvanih bošnjačkih kuća.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar