Amir-agin han

Amir-agin han sagrađen je u XVII veku u ondašnjem, ali i današnjem centru grada Novog Pazara. Uzor za gradnju bila je gotovo identična građevina iz Soluna. 


Bio je jedan od šest novopazarskih hanova, a služio je kao odmorište trgovcima na putu između Carigrada i Dubrovnika. Posle Drugog svetskog rata stavljen je pod zaštitu države. Jedan je od retkih očuvanih primera novopazarske čaršije. 

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar