Spomenik izginulim i umrlim borcima u ratovima 1912 - 1920. godine varošice Saraorca

Spomenik izginulim i umrlim borcima u ratovima 1912 - 1920. godine varošice Saraorca nalazi se u mestu Saraorci, na teriotriji opštine Smederevo.


Spomenik je postavljen u centru sela. Ne zna se koje tačno godine, ali znamo za podatak da ga je izradila kamenorezačka radionica Josifa Dajča iz Beograda. Na stepenastom postolju nalazi se visoki postament pravougaonog oblika izrađen od veštačkog kamena. Sa svake strane postamenta nalaze se ploče od belog mermera sa uklesanim natpisima: na zapadnoj strani je tekst posvete, na istočnoj odlomak iz pesme „Svetli grobovi“ Jovana Jovanovića Zmaja, dok su na severnoj i južnoj strani imena 235 poginula vojnika. Na vrhu postamenta nalazi se figura mladog vojnika u prirodnoj veličini sa punom ratnom opremom. Statua je izrađena od veštačkog kamena.

 

Vladimir Lukić

dipl. Istoričar