Spomenik Dimitrija Tucovića na Vrače brdu

Dimitrije Tucović (1881 - 1914) bio je teoretičar i pristalica socijalističkih ideja, osnivač Srpske socijaldemokratske partije. Marta 1903. godine predvodio je demonstracije protiv kralja Aleksandra Obrenovića. Bio je organizator Konferencije balkanskih socijalističkih partija 1910. godine u Beogradu, na kojoj je doneta rezolucija o ujedinjenju balkanskih naroda. Smatrao je da je Srbija vodila imperijalističku politiku u Balkanskim ratovima.


Učestvovao je kao komandir u Prvom svetskom ratu i poginuo 20. septembra 1914. godine, na zapadnom delu Vrače brda u okolini Lajkovca. Na tom mestu podignuto je spomen-obeležje u obliku kamenog obelisk sa opsegom. Njegovo telo 1949. godine preneto je i sahranjeno, prvo u Lazarevac a zatim u Beograd.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar