Lajkovac

Opština Lajkovac se nalazi u Centralnoj Srbiji i spada u Kolubarski okrug. Centar opštine je naselje Lajkovac. Varošica Lajkovac, kao središte opštine, nastala je prolaskom prvog voza na relaciji Obrenovac – Valjevo 1908. godine.


Pruga uskog koloseka i popularni „Ćira“, najzaslužniji su za brz razvoj varošice koja je izgrađena u atarima sela Lajkovca i Rubribreze. Kasnije, Lajkovac postaje železnički čvor velikog značaja jer su se u njemu ukrštale pruge za Valjevo, Aranđelovac i Mladenovac.

Na području opštine Lajkovac nalazi se nekoliko vrednih spomenika kulture. Među najznačajnije svakako spada manastir Bogovađa, zatim Markova crkva, crkva Svetog Nikole u Stepanju, crkva Arhanđela Mihajla u Jabučiju, crkva spomen - kosturnica u Ćelijama (spomen kosturnica izginulim ratnicima u Kolubarskoj bitci) i dr.

Manifestacije:

  • Dani Lajkovca su gradska kulturno - zabavna manifestacija koja se organizuje krajem jula, povodom gradske slave Ognjene Marije.
  • Kolubarski vez je međunarodna smotra folklora koja se održava svakog oktobra.
  • Hadži Ruvimov festival poezije sa gostujućim književnim klubom održava se u oktobru.
  • Likovna kolonija u Bogovađi i Hadži Ruvimov likovni salon tradicionalno se organizuju u septembru.