Sjenica

Na 5 km udaljenosti od grada Sjenice izgrađen je ski centar Žari, koji se sastoji od staze za nordijske discipline ukupne dužine 5,5 km i strelište za Bialton. 


Ova staza predstavlja jedinu stazu svoje vrste u regionu zbog čega nosi titulu Nacionalnog bialton centra Žari. Drugi deo ski centra sastoji se iz staze za alpsko skijanje dužine 850 m koja poseduje jedan ski lift.