Samostan Svetog Juraja

Samostan Svetog Juraja se nalazi u Štrosmajerovoj ulici br. 20, u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, u Petrovaradinu užem delu gradskog naselja Novog Sada.


GALERIJA

Samostan Svetog Juraja

Gradnju same tvrđave otpočela je Habzburška monarhija nakon odlaska Turaka krajem XVII veka, na mestu nekadašnjeg srednjevekovnog zdanja. Nakon dolaska vojske, u prostor tvrđave uselio se i rimokatolički monaški red jezuita, koji u periodu od 1701. do 1714. godine podiže crkvu. Gradnja je dovršena 1734. godine.

Unutrašnjost je ukrašena slikama nepoznatih autora iz XVIII i XIX veka, verskim relikvijama, a na glavnom oltaru se ističe slika patrona Svetog Juraja. U podnožju se nalazi kripta u kojoj su pohranjene značajne ličnosti Petrovaradinske tvrđave od 1758. do 1868. godine. Jedno vreme se u okviru crkve nalazila i škola. U XVIII veku ovo zdanje je pretvoreno u župnu crkvu. Sredinom XX veka zgrada je pretrpela značajna oštećenja zbog pruge koja se nalazila u blizni.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar