Šabac

Šabac spada u jedne od većih gradova Srbije, nastao da obalama reke Save još u 15. veku kao prva varošica tog doba. Nalazi se na tromeđi Mačve, Posavine i Pocerine u plodnoj ravnici koja se ka jugu uzdiže i prelazi niže planine. Naselje pripada Mačvanskom okrugu, a na površini od 795 km² u 52 naselja živi oko 119.000 stanovnika.


Grad je uvek bio u žiži interesovanja velikih sila zbog svog veoma dobrog geografskog položaja. Arheološka nalazišta na lokalitetima Jela, Mišar, Kasarske livade ukazuju na naselja iz mlađeg kamenog doba, a kasnije i Rimljana. Za vreme vladavine kralja Dragutina prostor Mačve ulazi u sastav srpske države, da bi polovinom 15. veka pao pod vlast Turaka. Oni su 1470. godine podigli tvrđavu i manje naselje oko nje. Međutim razvoj grada tekao je sporo usled čestih izlivanja Save i konfiguracije terena. Vremenom je postao značajan trgovački grad kroz koji su se kretali karavani iz Turske ka Ugarskoj. Za vreme Pvog srpskog ustanka odigrala se jedna od važnijih bitaka između Turaka i srpskih ustanika na Mišaru, 16. avgusta 1806. godine da bi 8. februara 1807. grad bio oslobođen. Posle Drugog srpskog ustanka Jevrem Obrenović je upravljao gradom i mnogo toga promenio. Tako su 1826. godine otvorene prva bolnica i apoteka i osnovna škola, a 1837. Gimnazija. Tokom I i II svetskog rata grad je doživeo teška razaranja, ali entuzijazam u obnovi u tadašnjoj Jugoslaviji doneo je ubrzani razvoj i obnovu porušenih dobara.

Danas se grad trudi da očuva tradiciju i istoriju ovog kraja, a brojni spomenici govore o bogatom i raznovrsnom nasleđu „malog Pariza“ kako je nekada bio poznat:

Očuvana priroda Specijalnog rezervata prirode Obedska bara i planine Cer omogućila je meštanima okolnih sela da privuku turiste i ulažu u razvoj seoskog turizma, a brojne manifestacije su samo još jedan od načina privlačenja gostiju: Čivijada, Ruže lipolista, Konjičke svečanosti, Šabački vašar, Bubijada.

Grad ima veoma dobar saobraćajni položaj. Nalazi se na nešto više od sat vremena udaljenosti od Beograda (85 km) i Novog Sada (72 km). Od Beograda vodi magistralni put M-19, a Novog Sada M-21. Koridor X (Beograd - Zagreb, E-70) je udaljen svega 30 km, a železnička pruga prolazi kroz grad i vodi ka Malom Zvorniku. Najbliži aerodrom je Nikola Tesla u Beogradu. Na reci Savi postoji pristanište čime je grad povezan sa plovnim sistemom Dunava.